MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA. STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU

PRZYGOTOWANIA OBRONNE W POLSCE - wybrane problemy

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W PROCESIE PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH PAŃSTWA

PRZEDSIĘBIORCY W PROCESIE PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH PAŃSTWA

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY

PLANOWANIE OBRONNE W POLSCE - wybrane problemy planowania i programowania obronnego

PRZYGOTOWANIA DO MILITARYZACJI - podstawy prawne oraz zasady i tryb przygotowań

PRZYGOTOWANIA DO SZCZEGÓLNEJ OCHRONY OBIEKTÓW - podstawy prawne oraz zasady i tryb przygotowań

SZKOLENIE OBRONNE ORAZ KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH W POLSCE

OPERACYJNE PRZYGOTOWANIE OBSZARU KRAJU (OPOK) - wybrane problemy OPOK

WYŁĄCZENIA OSÓB OD OBOWIĄZKU PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY

METODOLOGICZNY STATUS NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE. Geneza i rozwój dyscypliny nauki o bezpieczeństwie